nagłówek o mnie sport

Nieekonomiczne instytucje niekapitalizmu?

Prace Olivera Williamsona o instytucjach to kanon ekonomii, na dodatek ekonomii mikro, która spokojnie i bez nadmiernych matematycznych sztuczek stara się wyjaśnić działanie firm (oczywiście między innymi). Nobel w sumie oczekiwany. Znacznie ciekawsze są prace Elinor Ostrom: także o instytucjach, ale jednak niekoniecznie ekonomicznych? Niekoniecznie kapitalizmu?

Ostrom zajmuje się systemami praw własności w dość oderwanych systemach: na szwajcarskich pastwiskach, hiszpańskich (po-arabskich) systemach irygacyjnych, wspólnych łowiskach. Znajduje przykłady, że da się uzyskać układ instytucjonalny, w którym nie powstaje własność prywatna, a jednocześnie nie dochodzi do tragedii wspólnego pastwiska.
Prace Ostrom były w dużym stopniu punktem wyjścia dla ekonomicznej analizy instytucji, które powstają w ramach tworzenia wolnego oprogramowania, funkcjonują w Wikipedii, w inicjatywach otwartego dostępu. To wszystko często wydaje się sprzeczne z kapitalizmem, sprzeczne z podstawowymi zasadami ekonomii - i o ile w przypadku przedmiotu badań Ostrom można było zignorować jakieś "zacofane" społeczności, okazało się, że w XXI wieku podobne zasady mogą działać w zupełnie innych środowiskach. Czy nagroda na to właśnie ma zwrócić uwagę? Kryzys rzekomo się kończy, ale czy ekonomiczne instytucje kapitalizmu pozostaną takie same?

pytanie - nie retoryczne - a

pytanie - nie retoryczne - a teoretyczne postawione na końcu ma w sobie coś z filmu 2012. skojarzenie nasuwa sie samo skoro na skutek ruchu płyt tektonicznych Antonov225 ma przy tej samej (chyba?) ładowności o wiele większy zasięg. to tak jakby ziemia sama wybrała gdzie ma powstać smoking hole, o statkach dryfujących wokół szczytu Mount Everest nie wspomnę. w takiej bajce nie ma miejsca na tragedię wspólnego pastwiska, bo to pastwisko uzyskało byt niezależny i może płatać figle. reguły ekonomii mogą być zaskoczone obrotem sytuacji.

ps. zakładam czysto przypadkową zbieżność tytułu filmu i wielkiej imprezy sportowej